«Κόκκινος συναγερμός» στα ασφαλιστικά ταμεία 
Απο τον Βασίλη Αγγελόπουλο

Η δεινή θέση που έχουν περιέλθει τα Ασφαλιστικά Ταμεία, λόγω του τεράστιου προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, φαίνεται και στα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους. Η απορρόφηση της κρατικής χρηματοδότησης για να καταβληθούν οι συντάξεις κατά κύριο λόγο, αλλά και οι μισθοί και οι λοιπές παροχές, βρίσκεται σε όλες τις περιπτώσεις πάνω από το 10%, ενώ φτάνει στο 20,4%, στον ΟΑΕΕ. Συνολικά, τους πρώτου δύο μήνες του έτους, ο ΟΑΕΕ ξόδεψε 170 εκατ. ευρώ από τα 834 εκατ. ευρώ, που είναι η ετήσια κρατική χρηματοδότηση. Σε σχέση με την περσινή χρονιά, ο Οργανισμός χρειάστηκε 25 εκατ. ευρώ περισσότερα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντέξει το ταμείο των Ελεύθερων Επαγγελματιών υπό τις παρούσες συνθήκες και να καταφέρει να βγάλει την χρονιά, χωρίς πρόσθετη κρατική ενίσχυση.